Sponsorlu Bağlantılar


Kategorilerim

Sevdiğim Fotoğraflar

Gitmek İstediğim Yerler

Benim Tarzım

Okumak İstediklerim

İzlediklerim

Gezdiğim Yerler

Evim İçin

Eğitim

Diğer İçeriklerim (236)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (3)

COĞRAFYA DERSİ 11. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILISI SORULARI

2008-10-04 20:09:00

COĞRAFYA DERSİ 11. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILISI SORULARI (1)   … – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………..… OKULU 1. DÖNEM 11/… SINIFI COĞRAFYA DERSİ 1. YAZILISI     ADINIZ SOYADINIZ:…………………………………...   NUMARANIZ………….. PUAN……… 1.    Tohum ıslahı ne demektir? Açıklayınız. (10 P)       2.    Nadas tarımı ne demektir? Türkiye’de en çok hangi bölgelerde uygulanır?Açıklayınız. (10 P)         3.  Aşağıda verilen yerlerde  yaygın olarak üretilen tarım ürünlerini karşılarına yazınız. (30 P)               Rize-Artvin→                              Trakya Yöresi→                                               Aydın Yöresi →                       Çukurova →                                            Konya Ovası→                      &... Devamı

COĞRAFYA DERSİ 10. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

2008-10-04 20:08:00

1-    Üçüncü zamanda (Tersiyer) meydana gelen olayları maddeler halinde yazınız? (15)                   2-    Dağ oluşum (orojenez) hareketlerinden kırılma olayını şekil çizip anlatarak örnek veriniz.(15)                               3-    Delta nedir? Şekil çizerek Delta ovasının oluşabilmesi için gerekli koşulları yazınız.(20)                         4-    Ülkemizin çok engebeli olmasının olumsuz sonuçlarını yazınız?(10)               5-    Deprem kuşaklarını yazınız.(10)                 6-    Bir volkanik dağ kesiti çizerek ülkemizdeki volkanik alanlara örnek verip (D.Anadolu ve İçanadolu ) faydalarını yazınız.(15)                                 7-    Aşağıdaki ifadeleri doğru (D) veya Yanlış (Y) olarak belirleyiniz.(15)   a) Nüfusun en fazla ve yükseltinin en az olduğu plato Çatalca-Kocaeli Platosudur              (    )   b) Ülkemizin en büyük delta ovası Çukurova‘dır                                                                            (... Devamı

COĞRAFYA DERSİ 9. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

2008-10-04 20:07:00

  1-    Güneş ışınlarının yeryüzüne geliş açısı sıcaklığı nasıl etkiler? Şekil çizerek açıklayınız.   2-    Kara ve denizlerin dağılışı dünya üzerindeki sıcaklığı nasıl etkiler? Açıklayınız.   3-    Yükseltinin sıcaklık üzerindeki etkilerini  örnekler vererek açıklayınız.   4-    Atmosferin faydalarından beşini yazınız.   5-    Gerçek sıcaklık kuşaklarını gösterip bu şekil üzerinde hangi faktörlerin etkili olduğunu  Açıklayınız.   6-    Bakı faktörü nedir? Sıcaklık üzerindeki etkisini örnek vererek açıklayınız.   7-    Troposfer ve Ozon Tabakasını açıklayınız.   8-    Kullanım alanlarına göre kaç türlü harita vardır? Açıklayınız.   9-    Dünya güneş etrafında dönerken ekseni eğik olmasaydı yaşadığımız olaylarda ne gibi değişiklikler olurdu? Açıklayınız.   10-  Okyanus akıntılarının sıcaklığa etkisini örneklerle açıklayınız. ... Devamı

COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI 9. SINIFLAR Coğrafya D

2008-10-04 20:05:00

1.    Troposferin özelliklerinden dört tanesini maddeler halinde yazınız.(10Puan)   -   -   -   -     2.    Dünyanın şeklinin sıcaklık üzerindeki etkisini açıklayınız.(10 Puan)             3.    Sıcaklığın basınç üzerindeki etkisini açıklayınız.(10 Puan)               4.    a. Muson rüzgarı nedir? (5 Puan)                b. Yaz ve kış musonunun oluşumunu şekil çizerek açıklayınız.(8 Puan)                  5.  Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.(20 Puan)   a.    Yeryüzünde basınç yükseklere çıktıkça...................   b.    Alçalan hava...............basıncı oluşturur.   c.    Dönencelerden kutup dairelerine doğru esen rüzgarlara...........denir.   d.    Gazların iyonlara ayrıldığı tabakaya.......................denir.   e.    Ekvatorda........................basınç vardır.   f.     Dünyanın dönüşünden dolayı rüzgarlar....................uğrar.   g.    Eşyükselti eğrilerine.......................denir.   h.    Gerçek alan büyüdükçe haritada bozulma.............   i.      Güneş ışınları 21 Haziranda.....................dik vurur.   j.      25 enlem..............km yapar.     5.    Güneşi gören yamacın görmeyen yamaçtan farkını dört madde halinde yazınız.(12 Puan)      -      -     ... Devamı

TÜRKİYE COĞRAFYASI TÜRKİYE'DEKİ FAY HATLARI, DEPREM ALANLARI

2008-10-04 20:03:00

TÜRKİYE'DEKİ FAY HATLARI, DEPREM ALANLARI VE DEPREMDEN KORUNMA YÖNTEMLERİ   TÜRKİYE'DEKİ FAY HATLARI   Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF): Saroz Körfezi’nden başlar, Marmara Denizi, Sapanca Gölü, Adapazarı, Tosya ve Erzincan üzerinden Van Gölü kuzeyine kadar uzanır.   Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF): Hatay grabeninden başlar, K. Maraş, Adıyaman, Malatya ve Elazığ ovalarından geçerek Bingöl’e kadar sokulur.   Batı Anadolu Fay Hattı (BAF): Ege Bölgesi’nde, kuzeyden güneye doğru uzanan çok sayıdaki fay hatlarından oluşur.   Fay hatları, yer kabuğunun zayıf ve hareket halindeki bölgeleridir. Volkanik sahalar, genç kıvrım dağları ve deprem alanlarının uzanışı fay hatlarıyla paralellik gösterir.     TÜRKİYE’DEKİ DEPREM ALANLARI   Türkiye nüfusunun % 60'a yakını, faal olan ve zarar verebilen deprem alanları üzerinde yerleşmiştir.   Daha önce görülen Erzurum, Erzincan, Van, Bolu, Çankırı, Tokat, Adapazarı, Kütahya, Burdur, Lice, Bingöl, Dinar, Ceyhan, Gölcük ve Düzce depremlerinin büyük oranda can ve mal kaybına neden olmasında, bu kentlerin fay hatları üzerinde yer almalarının önemli rolü olmuştur.   Konya Ovası, Karaman, Mersin (Taşeli Plâtosu çevresi), Ergene Havzası ve Mardin Eşiği deprem bakımından tehlikesi az olan yerlerdir.     DEPREMLERDEN KORUNMAK VE DEPREMİN ETKİSİNİ AZALTMAK İÇİN,   Kırık (fay) hatlarından uzak, sağlam zeminlere yerleşmek, Mümkün olduğunca ovalarda yerleşmemek, Depreme dayanıklı binalar inşa etmek, Halkı, depremde alınacak sivil savunma önlemleri konusunda eğitmek, vb. önlemler gereklidir.... Devamı

MADENCİLİK ve ENERJİ KAYNAKLARI

2008-10-04 20:02:00

MADENCİLİK ve ENERJİ KAYNAKLARI   A. MADENCİLİK   Yerkabuğunun farklı derinliklerinden çıkarılan, ekonomik değer taşıyan mineral ve elementlere maden denir. Türkiye’de madencilik faaliyetleri 1935 yılında kurulan M.T.A. ile özel sektör tarafından yürütülmektedir.   Madenler yerden filiz adı verilen bileşimler halinde çıkarılır . Bunlara maden cevheri denilmektedir. Madenler doğada  çok az saf halde bulunmaktadır. Maden ocaklarında toprak ve başka madenlerle karışık olarak çıkarılan ve henüz işlenmemiş olan maden cevherlerine tuvanün cevher denmektedir. Madendeki cevher oranına ise tenör adı verilir. Madenin yer    altındaki miktarına rezerv adı verilir.  Maden yatakları bakımından ülkemiz 29 çeşit ile  dünyada ilk on ülke arasında yer almaktadır. Fakat maden rezervlerimiz zengin değildir.   Madencilik alanında ilk sistemli ve geniş ölçülü araştırma 1935 yılında Maden Teknik veArama Enstitüsünün kurulması ile başlamıştır. Türkiye madenleri ile ilgili büyük bir kuruluşta Etibank’tır. Cumhuriyet döneminde bulunan madenlerin işletilmesi görevi bu bankaya bırakılmıştır.  Bir            bölgede maden yatağının bulunması o yerin işletmeye açılmayası için gerekli değildir. Her hangi bir maden yatağının işletmeye açılması için gereken belli başlı özellikler şunlardır:       a)  Madenin içindeki metal oranının yüksek olması gerekir   b)  İşletilecek maden rezervinin fazla olması gerekir   c)  Ulaşım imkanlarının iyi olması gerekir   d)  Madenin sanayide kullanılabilir olması gerekir     TÜRKİYE’DE ÇIKARILAN ÖNEMLİ MADENLER   Demir: Modern  sanayinin ana metali ... Devamı

BASINÇ, BASINCI ETKİLEYEN FAKTÖRLER, BASINÇ ALANLARI, BASINÇ ÇEŞ

2008-10-04 20:01:01

BASINÇ, BASINCI ETKİLEYEN FAKTÖRLER, BASINÇ ALANLARI, BASINÇ ÇEŞİTLERİ   BASINÇ   Atmosferi oluşturan gazların yeryüzüne yaptığı etkiye basınç denir. Basınç barometre ile ölçülür. Basıncın değeri milibar (mb) denilen birimle belirtilir. Aynı basınca sahip olan noktaların birleştirilmesiyle oluşturulan iç içe kapalı eğrilere ise izobar adı verilmektedir.   Atmosferin yeryüzüne yaptığı basınç her yerde aynı değildir.     ATMOSFER BASINCINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER ŞUNLARDIR:   1. Yerçekimi   Yerçekiminin etkisiyle gazlar Dünya’yı çepeçevre kuşatmıştır. Yükseklere doğru çıkıldıkça Ve alçak enlemlere doğru geldikçe yerçekimi azalır. Buna bağlı olarak basınç da azalır.   Yerçekimi ile basınç arasında doğru orantı vardır. Yerçekimi arttıkça basınç artar, yerçekimi azaldıkça basınç azalır.   2. Yükselti   Yükseldikçe basınç azalır. Bunun nedeni, yükseklere doğru çıkıldıkça Atmosfer’i oluşturan gazların yoğunluklarının yerçekimi etkisiyle azalmasıdır. Basınç ile yükselti arasında ters orantı vardır.   3. Termik Etkenler (Sıcaklık)   Sıcaklığın artmasıyla hava genişler, hafifler ve yükselir. Yükselen havanın yere yaptığı basıncın azalmasıyla, alçak basınç alanları doğar.   Sıcaklığın azalmasıyla soğuyan havanın hacmi daralır, ağırlaşır ve alçalır. Alçalan havanın yere yaptığı basıncın artmasıyla yüksek basınç alanları doğar.   Bu şekilde, ısınma ve soğumaya bağlı olarak oluşan basınç merkezlerine termik basınç merkezleri denir. Örneğin, Ekvator çevresi sürekli sıcak olduğundan, burada termik alça... Devamı

1...6789101112131415...34