Sponsorlu Bağlantılar


Kategorilerim

Sevdiğim Fotoğraflar

Gitmek İstediğim Yerler

Benim Tarzım

Okumak İstediklerim

İzlediklerim

Gezdiğim Yerler

Evim İçin

Eğitim

Diğer İçeriklerim (236)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (3)

Türkiye’de Çimento Fabrikaları Toprağın tarımda kullanılma

2008-10-04 21:03:00

Türkiye’de Çimento Fabrikalarının Bulunduğu Şehirler: ADANA Çorum İzmir Samsun Adıyaman Denizli KARABÜK Siirt Afyon DİYARBAKIR Kars Sivas ANKARA EDİRNE Kayseri Şanlıurfa ANTALYA Elazığ Kırklareli TRABZON AYDIN Erzurum Kocaeli VAN Bartın Eskişehir Konya Yozgat Bolu Gaziantep Mardin Zonguldak BURDUR Hatay Mersin   Bursa Isparta Nevşehir   Çanakkale İstanbul Niğde... Devamı

Türkiyede toprak çeşitleri etkinlik lise 2 sayfa 110 ve 112 deki

2008-10-04 20:58:01

Türkiye'de Toprak Tipleri-Etkinlik ETKİNLİK   Türkiye Toprak Haritası İncelenerek Aşağıdaki Soruların Cevaplarının oluşturulması   1-Kahverengi Orman topraklarının Karadeniz kıyılarında yaygın olmasının sebepleri: Kahverengi orman toprakları orman örtüsü altında oluştuğu için Karadeniz kıyılarında daha yaygındır. Karadeniz kıyılarında ılıman nemli iklim ve buna bağlı gür ormanların varlığı kahverengi orman topraklarının çok yaygın olmasını sağlamıştır. 2-Terra-Rossa topraklarının Akdeniz ve Ege kıyılarında yaygın olmasının sebepleri: Akdeniz iklim şartları ve buna bağlı maki bitki örtüsü ile geniş yer kaplayan kakerli arazi terra-rossa topraklarının yaygınlığını belirler. 3- Kahverengi ve Kestane renkli bozkır topraklarının iç bölgelerde yaygın olma sebepleri: Ilıman karasal iklim ve buna bağlı bozkırların varlığı iç bölgelerde bu toprakların yaygın olmasının temel sebebidir. Yağış azlığı ve cılız bitki örtüsü kahverengi ve kestane bozkır topraklarını oluşturmaktadır. 4-Kolüviyal ve Litosol toprakların iç bölgelerde yaygın olma sebepleri:      Kolüviyal ve litosol topraklar bitki örtüsünden yoksun eğimli yüzeylerin bulunduğu arazilerde oluşmaktadır. İç bölgelerimizde bitki örtüsü bakımından fakir olduğu için yüzeysel aşınma çok olur. Böylece eğimli yamaçlarda litosoller, dağların eteklerinde de kolüviyal topraklar oluşmaktadır. 5-Alüviyal toprakların dağılışında belirleyici faktör:       Alüviyal topraklar akarsular tarafından oluşturulmaktadır, dolayısı ile dağılışları akarsuların dağılışına bağlıdır. Akarsuyun olmadığı yelerde alüviyal topraklar oluşmaz. 6-Toprak tiplerinin dağılışı ile yağış-bitki örtüsü ilişkisi:       Ülkemizdeki toprak tiple... Devamı

Türkiyede toprak çeşitleri etkinlik lise 2 sayfa 110 ve 112 deki

2008-10-04 20:58:00

Türkiye'de Toprak Tipleri-Etkinlik ETKİNLİK   Türkiye Toprak Haritası İncelenerek Aşağıdaki Soruların Cevaplarının oluşturulması   1-Kahverengi Orman topraklarının Karadeniz kıyılarında yaygın olmasının sebepleri: Kahverengi orman toprakları orman örtüsü altında oluştuğu için Karadeniz kıyılarında daha yaygındır. Karadeniz kıyılarında ılıman nemli iklim ve buna bağlı gür ormanların varlığı kahverengi orman topraklarının çok yaygın olmasını sağlamıştır. 2-Terra-Rossa topraklarının Akdeniz ve Ege kıyılarında yaygın olmasının sebepleri: Akdeniz iklim şartları ve buna bağlı maki bitki örtüsü ile geniş yer kaplayan kakerli arazi terra-rossa topraklarının yaygınlığını belirler. 3- Kahverengi ve Kestane renkli bozkır topraklarının iç bölgelerde yaygın olma sebepleri: Ilıman karasal iklim ve buna bağlı bozkırların varlığı iç bölgelerde bu toprakların yaygın olmasının temel sebebidir. Yağış azlığı ve cılız bitki örtüsü kahverengi ve kestane bozkır topraklarını oluşturmaktadır. 4-Kolüviyal ve Litosol toprakların iç bölgelerde yaygın olma sebepleri:      Kolüviyal ve litosol topraklar bitki örtüsünden yoksun eğimli yüzeylerin bulunduğu arazilerde oluşmaktadır. İç bölgelerimizde bitki örtüsü bakımından fakir olduğu için yüzeysel aşınma çok olur. Böylece eğimli yamaçlarda litosoller, dağların eteklerinde de kolüviyal topraklar oluşmaktadır. 5-Alüviyal toprakların dağılışında belirleyici faktör:       Alüviyal topraklar akarsular tarafından oluşturulmaktadır, dolayısı ile dağılışları akarsuların dağılışına bağlıdır. Akarsuyun olmadığı yelerde alüviyal topraklar oluşmaz. 6-Toprak tiplerinin dağılışı ile yağış-bitki örtüsü ilişkisi:       Ülkemizdeki toprak tiple... Devamı

TOPRAK OLUŞUMU VE TOPRAK ÇEŞİTLERİ, TOPRAK OLUŞUMU, Çözülme, LİS

2008-10-04 20:49:00

 TOPRAK OLUŞUMU VE TOPRAK ÇEŞİTLERİ     TOPRAK: Çözülmeye uğrayan kayaların yüzeyi zamanla, ayrışmış mineraller, organik maddeler ve mikroorganizmalardan oluşan bir örtüyle kaplanır. Bu örtüye toprak denir. Toprak tabakası, yerkabuğu üzerinde bulunur. Kalınlığı birkaç cm den, 2 - 3 m ye kadar olabilir.                                          Oluşumunu tamamlayan bir toprak kesitinde; Ana kaya, Ayrışmış kaya, Ham toprak, Olgun toprak, katları bulunmaktadır. Bu katlara horizon adı da verilir. Horizonlar harflerle isimlendirilir.                                      Toprağın en üst katı olan A Horizonu, bitkisel artıkların ayrışması ile oluşmuştur ve organik madde bakımından zengindir. Genellikle koyu renklidir. Bitkiler bu tabakada tutunur ve yetişip gelişir. B horizonu, toprağın üst katından taşınan, kireçler, killer ve minerallerin biriktiği ham toprak tabakasıdır. C horizonu ana kayanın özelliğini taşıyan ayrışma katıdır. D horizonu ise, toprağın ana özelliğini belirleyen ana kayanın bulunduğu kattır.  Bitki artıklarının toprakta birikmesiyle oluşan, koyu renkli organik maddeye humus denir. Humus, kayaların ufalanması veya ayrışmasında etkili değildir. Toprağa verimlilik kazandıran bir maddedir.TOPRAK OLUŞUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER   1.İklim: Sıcaklık ve yağış toprak oluşumunu etkiler. Sıcaklık taşların ufalanma ve humus oluşum sürecini belirler. Nem, toprak yıkanmasını ve kimyasal çözülme sürecini etkiler. Topraktaki tuz ve kireç miktarını etkiler. &... Devamı

YENİ SİSTEM LİSE 2.Sınıf DERS KONULARI TOPOĞRAFYA VE KAYAÇLAR SU

2008-10-04 20:44:00

Tortul TaşlarPüskürük (Katılaşım) TaşlarBaşkalaşım (Metamorfik) TaşlarPüskürük ve tortul taşların, aşırı sıcaklık ve basınç altında kalarak değişime uğramasıyla oluşurlar. Bu tür taşlar, eski özelliklerini kaybederek yeni özellikler kazanırlar. Mermer, killi şist, kristalli şist, gnays ve kuvars başkalaşım taşlarının en yaygın olanıdır.                                                          MERMER                                                                                   Gnays Başkalaşım Taşlar                                  http://www.cografyatutkudur.com/taslar/baskala.jpg ÖZELLİKLERİTabakalar halindedir. Sert bir yapıya sahiptirler. Fosil bulundurmazlar. Bunlara örnek:Granit  -  GnaysKalker -  MermereKuvars -  Kuvarsit                                                       &nbs... Devamı

VOLKANİK HAREKETLER ( VOLKANİZMA ) Depremler

2008-10-04 20:40:00

SEİZMA HAREKETLERİ (DEPREMLER)   Yerkabuğundaki herhangi bir sarsıntının, çevreye doğru yayılan titreşim biçimindeki hareketine deprem denir.                                                                                             Endenozyada Meydana Gelen Tsunami Dalgaları                                                       http://www.awitness.org/graphics/tsunami.jpg Depremin, yerin içinde oluştuğu kısmına iç merkez (hiposantr) denir. Depremin yeryüzüne en kısa yoldan ulaştığı yere de dış merkez (episantr) denir. Deprem bilimi sismoloji, deprem şiddetini ölçen alet de sismograf olarak adlandırılır.                                                                 Episantr: Dış  Merkez, Hiposantr İç Merkez   http://www.iibf.deu.edu.tr/deprem/deprem_parametreleri_dosyalar/image001.gif Richter (Rihter) ölçeği Mercalli - Sieberg ölçeği (Şiddet Iskalası) RICHTER ÖLÇEĞİNE G... Devamı

LİSE 1. SINIFLAR SAYFA 89daki İKLİM TİPLERİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME

2008-10-04 20:35:00

SORU-1-Karalar yarım kürelere eşit oranda dağılsaydı yeryüzünde sıcaklık değişiminde nasıl bir değişme olurdu?   Karaların eşit dağılması demek sıcaklığın yarım küreler arasında daha dengeli dağılmasına yol açacaktı.Kuzey yarım küre de karalar fazla olduğu için kuzey yarım kürenin sıcaklık ortalamaları güney yarım küreye oranla daha fazladır.Çünkü karalar denizlere oranla daha fazla ısınır bu durum olmazsa sıcaklık dağılımı iki yarım küre arasında daha dengeli olacaktı.   SORU-2-Ekvatoral iklim tipinde konveksiyonel yağışların görülmesinin nedenlerini açıklayınız?   Konveksiyonel yağışlar ısınan havanın yükselmesi ve soğuması sonucu oluşur.Ekvatoral bölgede yıl boyu sıcaklık şartları yüksek olduğu için  ısınan hava yükselecek soğuyarak yağış bırakır.Bu olaya nemlilik şartlarıda eklenince  bölgede sürekli bu şekilde yağışlar görülür.   SORU-3-Akdeniz ikliminde görülen yaz sıcaklığı ve kuraklık hangi iklim olaylarıyla bağlantılıdır?   Güneyden gelen sıcak karakterli hava kütlelerinin etkisi sonucu nem açığı oluşur şiddetli buharlaşma ile birlikte kuraklık oluşumunda etkili olur.   SORU-4-Kıtaların batı kıyılarındaki sıcak su akıntıları ve nemli batı rüzgarları hangi iklim tipinin oluşmasında etkilidir?   Okyanusal iklim   SORU-5-Okyanusal iklimde nemliliğin fazla olması yıllık yağış miktarını nasıl etkiler?   Yıllık yağış miktarını arttırıcı etki yapar.Nemlilik şartlarının yüksek olması yağış miktarınıda arttırır.   BOŞLUK DOLDURMA SORULARI 1-Nem yetersizliği 2-Sıcaklık 3-Yükselerek soğuması ve yağışa 4-Troposfer 5-Su buharı 6-Kısa süreli 7-Hava Durumu 8-Meteoroloji 9-Uzun süreli 10-Klimatoloji bilimi 11-Hava durumu 12-Barometre 13-Yükselici hava 14-YB alanlarından AB alanlarına eser 15-Dünyanın gü... Devamı

1...45678910111213...34