Sponsorlu Bağlantılar


Kategorilerim

Sevdiğim Fotoğraflar

Gitmek İstediğim Yerler

Benim Tarzım

Okumak İstediklerim

İzlediklerim

Gezdiğim Yerler

Evim İçin

Eğitim

Diğer İçeriklerim (236)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (3)

TÜRKİYE’NİN DOĞAL BİTKİ ÖRTÜSÜ VE BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

2008-10-04 19:53:00

TÜRKİYE’NİN DOĞAL BİTKİ ÖRTÜSÜ VE BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI   BİTKİLERİN ÖZELLİKLERİ   1-Bitkiler hayvanların besin kaynağıdır. 2-Bitkiler toprakların aşınmasını ve sellerin oluşumunu sağlar. 3- Bitkilerden ilaç yapılır. 4-Canlıların beslenmesinde ve kullandığımız bazı mal ve eşyaların üretiminde yer tutar. 5-Bitkiler çeşitli topluluklar halinde bulunur (Orman ,Çalı, ot gibi)     TÜRKİYE’DE BULUNAN BİTKİ ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ   Türkiye’de 12.000’den fazla bitki türü bulunur.Bu yüzden dünyada ekvatoral bölgeden sonra oldukça zengin bir ülkedir. Ülkemizde farklı iklim bölgelerine ait, bitkilerde barındırır.   Relik (kalıntı) bitkiler:Ülkemizde dördüncü jeolojik zamanda görülen iklim değişiklikleri bitki topluluklarının dağılışı üzerinde etkili olmuştur.Karadeniz iklim bölgesine ait bitkilerin Akdeniz iklim bölgesinde, Akdeniz iklim bölgesinde yer alan bitkilerinde Karadeniz iklim bölgesinde yer alması bu şekildedir. Akdeniz bölgesinde yer alan kayın, porsuk, fındık ve gürgen gibi ağaçlar relik topluluklardır.   Ülkemizde yer alan bitkilerin yaklaşık üçte biri günümüz iklim şartlarının ortaya çıkmasından daha önce oluşmuş kalıntı bitkilerdir.   Endemik bitkiler:Yeryüzünde sadece belirli bir bölgede yetişen bitki topluluklarına denir.   Ülkemizin yer şekillerinin çok çeşitlilik göstermesi ve geçmişte sık sık önemli iklim değişimlerinin yaşanması endemik türler bakımından zenginleşmesini sağlamıştır.   Üçüncü zamanda geniş alanlar kaplayan bazı bitkiler geçen süre içinde iklim şartlarının değişmesi ve yer şekillerinin de etkisiyle bazı bölgelerde gün... Devamı

TÜRKİYE’NİN İKLİMİ VE BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

2008-10-04 19:51:01

TÜRKİYE’NİN İKLİMİ VE BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI   İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ   Yurdumuz orta kuşakta, orta kuşağın güneyi olan sıcak orta kuşakta, yani subtropikal kuşakta yer alır. Türkiye ana çizgileriyle Akdeniz ikliminin yayılma alanına girer. Fakat denize göre konum ve yerşekillerinin etkisiyle üç farklı iklim bölgesi ortaya çıkar.     İKLİM BÖLGELERİ   1-Akdeniz İklimi: Bütün  güney  ve  batı  kıyılarımızda görülür. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. Sıcaklık  ortalamaları Akdeniz kıyılarında sıfırın altına düşmez, don olayı ender görülür. Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında aynı iklim görülmesine rağmen, kışın ısı sıfırın altına düşer, kar yağışı görülür. Yaz kuraklığı da Akdeniz kıyılarındaki kadar belirgin değildir.                                          2-Karadeniz İklimi: Bölgenin  iklimi   Karadeniz’in  etkisindedir.  Kıyıda   nem oranı fazla olduğundan yıllık sıcaklık farkları az, yağış fazladır. Yaz sıcaklığı matematiksel konumun etkisiyle Akdeniz kadar yükselmez; kışlar ise güney kıyılarımız kadar olmamakla beraber, ılık geçer. Maksimum yağış sonbahar mevsimine raslar. Yağışlar hemen hemen her mevsimde görülür. Bunu nedeni Karadeniz üzerinden gelen nemli hava kütlelerinin, dağların denize bakan yamaçlarında yükselerek soğumasıdır. Bu bölge sık ormanlarla kaplıdır. Bu özelliği ile diğer bölgelerden ayrılır. Bölge içerisinde yağış miktarı dağların yükselti ve doğrultusuna göre değişir. Doğu Karadeniz&rs... Devamı

TÜRKİYE’NİN YERALTI SULARI, KAYNAKLARI, KAPLICALARI, MADEN

2008-10-04 19:51:00

TÜRKİYE’NİN YERALTI SULARI, KAYNAKLARI, KAPLICALARI, MADEN SULARI   Yeraltı Suları:    Yeryüzünden sızan sular, yeraltında geçirimsiz bir tabakanın içerisindeki kayaların boşluk ve çatlaklarında tutulur. Bu suya yer altı suyu denir. Ülkemiz yer altı bakımından oldukça zengindir. Ör: Marmara’da Adapazarı, Yenişehir, Balıkesir ovaları, Doğu Anadolu’da; Muş, Erzurum, Malatya ovaları. Yer altı suyu bilhassa yarı kurak sahalarımızda tarımsal açıdan çok önemlidir. Ör: Konya-Karapınar, Polatlı-Sivrihisar. Bazı kentlerimizin içme suyunun bir bölümü yer altı suyundan sağlanır. Ör: Bursa, İzmir, Eskişehir, Kütahya, Konya gibi.   Kaynaklar:   Yer altı suyunun (çatlaklardan) veya tabaka arasından yüzeye çıkmasıyla kaynaklar oluşur.     BELLİ BAŞLI KAYNAKLARIMIZ   1. Karstik kaynaklar:   Kireç taşlarının çatlaklarından ve yer altı kanallarından çıkan kaynaklardır. Karstik kaynakların suları gür olup, bazı akarsuları besler. (Manavgat, Köprü çayı). Bazı kentlerimizin içme ve sulama suyunun bir bölümünü karşılar. Ör: Pınarbaşı ve Kemalpaşa’dan çıkan kaynaklar, İzmir’in suyunu karşılar.   2. Artezyen kaynaklar:    Yer altındaki suların insanlar tarafından sondajla çıkarılmasına denir. Bu tür kaynaklar, Eskişehir, Malatya, Erzurum, İnegöl, Bursa, B. Menderes, Gediz ovalarının kenarlarında Ceylanpınar ve Muş ovalarının çevresinde görülür.   3, Fay kaynakları:    Fay hatları boyunca çıkan kaynaklarıdır. Bunlar genel olarak Ege ve G. Marmara Bölümünde K. Anadolu fay kuşağı boyunca görülür.   Not: Kaynak sularının kalitesini suyun geldiği kayanın kimyasal özelliği belirler. Silis miktarının ... Devamı

TÜRKİYE’NİN GÖLLERİ VE BÖLGELERE GÖRE DAĞILIŞLARI

2008-10-04 19:50:01

TÜRKİYE’NİN GÖLLERİ VE BÖLGELERE GÖRE DAĞILIŞLARI   1. Yerli Kaya Gölleri   a. Tektonik Göller: Yer kabuğunun çökmesi veya kırılması neticesinde meydana gelen çukurluklara suların dolmasıyla oluşurlar. Dünya’nın en derin gölü olan Baykal Gölü (1741 m), Lût Gölü, Hazar Gölü ve Çad Gölü yeryüzündeki başlıca büyük tektonik göllerdir.   Ülkemizdeki başlıca tektonik göller ise şunlardır:   Marmara Bölgesi’nde; Sapanca, İznik, Ulubat ve Manyas gölleri,   Ege Bölgesi’nde; Simav Gölü,   Göller Yöresi’nde; Beyşehir, Eğirdir, Acıgöl, Burdur, Ilgın (Çavuşçu), Akşehir, Eber, Suğla ve Kovada gölleri,   İç Anadolu Bölgesi’nde; Tuz, Seyfe ve Tuzla gölleri,   Doğu Anadolu Bölgesi’nde Hazar, Hozapin ve Van gölleri.   Türkiye’nin en büyük tabii gölü olan Van Gölü, tektonik bir çukurluğun önünün lavlarla kesilmesi sonucu oluştuğundan volkanik set gölü olarak da bilinir.   b. Karstik Göller: Bu tür göller, kayatuzu, jips, kalker gibi çözünebilen tabakaların bulunduğu sahalarda meydana gelir. Bazı karstik göllerin oluşumunda tektonik olaylar da etkili olmuştur.   Karstik göller, ülkemizde en fazla AKDENİZ BÖLGESİ Toros Dağları’nın batı kesiminde bulunur. Buralarda yer alan Kızılören obruk gölü, Kestel, Avlan, Yarışlı ve Salda gölleri tipik birer karstik göldür. Bu göllerimiz sadece, kireçtaşlarının çözülmesiyle oluşan çanaklar üzerinde meydana gelmişlerdir.   Bununla birlikte, bu alandaki bazı göllerimizin ise oluşumu, tektonik çanaklarda... Devamı

TÜRKİYE’NİN GÖLLERİ VE BÖLGELERE GÖRE DAĞILIŞLARI

2008-10-04 19:50:00

TÜRKİYE’NİN GÖLLERİ VE BÖLGELERE GÖRE DAĞILIŞLARI   1. Yerli Kaya Gölleri   a. Tektonik Göller: Yer kabuğunun çökmesi veya kırılması neticesinde meydana gelen çukurluklara suların dolmasıyla oluşurlar. Dünya’nın en derin gölü olan Baykal Gölü (1741 m), Lût Gölü, Hazar Gölü ve Çad Gölü yeryüzündeki başlıca büyük tektonik göllerdir.   Ülkemizdeki başlıca tektonik göller ise şunlardır:   Marmara Bölgesi’nde; Sapanca, İznik, Ulubat ve Manyas gölleri,   Ege Bölgesi’nde; Simav Gölü,   Göller Yöresi’nde; Beyşehir, Eğirdir, Acıgöl, Burdur, Ilgın (Çavuşçu), Akşehir, Eber, Suğla ve Kovada gölleri,   İç Anadolu Bölgesi’nde; Tuz, Seyfe ve Tuzla gölleri,   Doğu Anadolu Bölgesi’nde Hazar, Hozapin ve Van gölleri.   Türkiye’nin en büyük tabii gölü olan Van Gölü, tektonik bir çukurluğun önünün lavlarla kesilmesi sonucu oluştuğundan volkanik set gölü olarak da bilinir.   b. Karstik Göller: Bu tür göller, kayatuzu, jips, kalker gibi çözünebilen tabakaların bulunduğu sahalarda meydana gelir. Bazı karstik göllerin oluşumunda tektonik olaylar da etkili olmuştur.   Karstik göller, ülkemizde en fazla AKDENİZ BÖLGESİ Toros Dağları’nın batı kesiminde bulunur. Buralarda yer alan Kızılören obruk gölü, Kestel, Avlan, Yarışlı ve Salda gölleri tipik birer karstik göldür. Bu göllerimiz sadece, kireçtaşlarının çözülmesiyle oluşan çanaklar üzerinde meydana gelmişlerdir.   Bununla birlikte, bu alandaki bazı göllerimizin ise oluşumu, tektonik çanaklarda... Devamı

TÜRKİYE’NİN PLATOLARI, OVALARI VE BÖLGELERE GÖRE DAĞILIŞL

2008-10-04 19:49:00

TÜRKİYE’NİN PLATOLARI, OVALARI VE BÖLGELERE GÖRE  DAĞILIŞLARI   TÜRKİYE’NİN PLATOLARI   Plato: Akarsularla derince parçalanmış hafif engebeli, çoğunlukla geniş saha kapsayan yüzey şekline plato denir.İç anadolu bölgesinde platolar geniş yer kaplar bunun sebebi eskiden iç anadolu bölgesinde bulunan tethis denizinin düz tabanının 3. jeolojik zamanın sonu 4. jeolojik zamanın başında  epirojenik olarak yükselmesidir.Bu yükselmeler sonucu iç anadolu bölgesinde ortalama 1000m yükseltide düzlükler oluşmuş oluşan bu düzlükler akarsular tarafından yarılarak platolar oluşmuştur.    İÇ ANADOLU :   Tuz gölü ve Konya ovası arasında OBRUK                                                               Tuz gölünün batısında CİHANBEYLİ   Tuz gölünün kuzeybatısında HAYMANA   Eskişehir ve Afyon arasında YAZILIKAYA   Kızılırmak yayında BOZOK(Kızılırmak)   Yukarı Kızılırmak bölümünde Yozgat-Akdağmadeni arsında yükseklikleri 1000-1500 m arasında, tortul tabakalar arasında platolar bulunur.   DOĞU ANADOLU:   Doğu Anadolu Bölgesinde bazalt lavları üzerinde 1500-2000 m arasında Erzurum-Kars ve Ardahan Platoları vardır. Ayrıca 2000-2500 m aralığında Alahuekber ve Yalnızçam dağları üzerinde platolar bulunur.   EGE :   İç Batı Anadolu eşiğinde özellikle Uşak dağları üzerindeki platolar.   AKDENİZ:   Orta Toroslarda Taşeli nüfus çok seyrek   KARADENİZ:   Ort... Devamı

TÜRKİYE’NİN DAĞLARI VE ÖZELLİKLERİ

2008-10-04 19:47:00

TÜRKİYE’NİN DAĞLARI VE ÖZELLİKLERİ    1) Ortalama yükselti oldukça fazladır(1132m).Yükselti batıdan doğuya doğru artar.Yükselti basamaklarının dağılımı şöyledir:    -0-500 m arasında olan yerler > %17,5                   - 500  -  1000 "  "     "         %26,                   - 1000-  2000 "  "     "         %49,9                   - 2000m’den yüksek yerler %7   2) Düzlükler geniş yer kaplar. Ovaların yükseltileri de fazladır.   3) Ülkemizin yaklaşık yarısı 1000 – 2000 m arasıdır.   4) Ülkemizin, yüksek sıradağları doğu-batı doğrultusunda uzanır. Kuzey ve güneydeki bu sıradağlar doğuda birleşirler.   5) Anadolu; Karadeniz Akdeniz havzaları arasında yüksek bir kütledir.   6) Denizlerin derin kesimi ile kıyı dağları arasındaki fark 5000m’yi geçer.      Türkiye’deki dağlar orojenik hareketlerle ve volkanik olaylar sonucu oluşmuştur.     1) OROJENİK HAREKETLERLE MEYDANA GELEN DAĞLAR:   (Oro-Dağ, Jenez-Oluşum Orojenez > Dağ oluşum hareketleri ). Sıra dağlar genellikle derin denizlerde biriken tortulların, yan basınç oluşturan kıta hareketleri sonucu, kıvrılarak yükselmesi ile  oluşmuştur. Ya da kırılarak yükselmesi sonucu oluşmuştur.   a-Kıvrım Dağlar:   Bu dağlar esnek tabakaların kıvrılarak yükselmesi sonucunda oluşmuşlardır. Türkiye’deki kıvrım dağlarını Apl-Himalaya kıvrım sistemi içinde düşünüyoruz. &n... Devamı

1...891011121314151617...34