Sponsorlu Bağlantılar


Kategorilerim

Sevdiğim Fotoğraflar

Gitmek İstediğim Yerler

Benim Tarzım

Okumak İstediklerim

İzlediklerim

Gezdiğim Yerler

Evim İçin

Eğitim

Diğer İçeriklerim (236)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (3)

ÖSS SINAVINA HAZIRLIK VE COĞRAFYA DERSİ, ÖSS SINAVINA HAZIRLIK,

2008-10-05 00:44:00

ÖSS SINAVI VE COĞRAFYA'YA NASIL ÇALIŞMALIYIZ...    Nasıl çalışmalıyız Nasıl çalışmalıyız bu soru özellikle dershanede çalıştığım yıllarda bana en çok sorulan sorulardan biriydi. bu soruya verilebilecek bir çok cevap vardır. Burada öncelikle olarak ÖSS'ye nasıl çalışmalıyız , sonrada coğrafya dersini nasıl çalışmalıyız konularına bir çözüm sunmaya çalışacağım. Tabi ki şu unutulmasın öğrencilerin hepsinin farklı bir bireydir,hepsinin aile yapısı ve algılama düzeyleri birbirinden farklıdır. Bazı öğretmen arkadaşlar öğrencilere tavsiyede bulunurken şu sayıda soru çözersen başarılı olursun diyorlar bu da bir çözümdür, bence çözülen soru sayısından daha önemlisi anlayarak , bilerek ve öğrenerek soru çözmektir.                                              2000 ÖSS                         2001 ÖSS                          2002 ÖSS                          2003 ÖSS    2004 ÖSS                         2005 ÖSS                          2006 Ö... Devamı

MISIR PİRAMİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ, MISIR PİRAMİTLERİ, MISIR PİRAM

2008-10-05 00:42:00

PİRAMİTLER'in sayısı 80'e yakındır. Hepsi Nil’in sol kıyısına kurulmuş ve vadide 40 kilometrelik birzunluk içine yayılmışlardır. Bazıları ayrı olmakla birlikte çoğu grup halindedir.Piramitler içinde en çok ilgi çekenleri üç büyük piramit olarak bilinen Giza şehri civarında bulunan abidelerdir. Bunlar varsayılan kurucularının adlarına göre ayrılmaktadır: Keops (Kufu), Kefren ve Mikerinos. Bu üç Giza Piramidinin geometrik ve gözlemsel ilkelere dayalı bir plana göre inşa edildiği ve bu planın da doğrudan astronomik gözlemlere dayandığı ileri sürülmektedir.        Kufu ya da Keops diye de adlandırılan Büyük Piramit, üç büyük piramidin ilki ve en kuzeydekidir. 137 metre yüksekliğindeki ve yaklaşık 6.5 milyon ton ağırlığındaki Büyük Piramit, şimdiki Kahire şehri yakınlarında tam olarak Nil Deltası’nın tabanına yerleştirilmiştir. Mısır astronomi bilgini Mahmut Bey, Keops’un binlerce yıl önce dolanımının en yüksek noktasına varmış Sirius yıldızı ışınlarının piramidin güney tarafı üzerine diklemesine düştüğü bir devrede inşa edilmiş olduğunu söyler.Piramidin yapım planında sık sık karşımıza çıkan 286,1022 sayısı anahtar sayı olarak kabul edilir, çünkü bu sayı güneş ve yıldız yılının değerini, güneş ile yeryüzü arasındaki uzaklığı, yeryüzü ile yörüngesi arasındaki ilişkiye göre yerçekimi kanununu ve yeryüzü yörüngesinin merkezkaç değişimlerinin sınırlarını belirlemeye olanak sağlamaktadır. Görüleceği üzere Piramit gerçek bir geometri ve ölçü harikasıdır. Birçok bilim adamı ve yazar Giza’daki Keops Piramidi’nin bugünkü bilim bilgileri ve makinelerle bile yapılamayacağını ısrarla... Devamı

TÜRKİYE'DE TİCARET,TİCARİ İLİŞKİLER, TİCARET, TİCARETİ, TİCA

2008-10-05 00:28:00

TİCARET Üretilen mal ve hizmetlerin alınıp satılmasına ticaret denir. İç ve dış ticaret olmak üzere ikiye ayrılır. 1. İç Ticaret Ülke sınırları içinde, bölge ve bölümler arasında yapılan ticarete iç ticaret denir. Türkiye’de çok canlı bir ticaret vardır. Bunda etkili olan faktörler şunlardır: Sanayi kuruluşlarının dengesiz dağılımı Bölgeler arasında yetişen tarım ürünlerinin farklı olması Nüfusun dengesiz dağılımı Hayvansal maddelerin her yerde üretilememesi Ülkemizde bazı il merkezleri ticaret şehirleri özelliği kazanmışlardır. Bunlar, İstanbul, Bursa, İzmit, İzmir, Denizli, Adana, GaziAntep, Diyarbakır, Ankara, Konya, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum ve Malatya gibi illerdir. Bu merkezlerde ticaretin gelişmesinde, ulaşım yolları üzerinde bulunmalarının büyük etkisi olmuştur.       Resim kaynak: www.stratejifactoring.com/ithalatfactoringi.asp  İhracat (Dış satım): Bir ülkenin başka ülkelere yaptığı satışlardır. İthalat (Dış alım): Bir ülkenin başka ülkelerden aldığı mallara denir. 2. Dış Ticaret Bir ülkenin başka ülkelerle yaptığı alışverişe dış ticaret denir. Dış ticaretin para karşılığına dış ticaret hacmi denir. Gelişmiş ülkelerde dış ticaret hacmi fazla, gelişmemiş ülkelerde düşüktür. Yine, gelişmiş ülkelerde ihracat, genelde ithalattan daha fazladır. Bu ülkeler dışarıdan daha çok hammadde alıp dışarıya işlenmiş sanayi ürünleri satarlar. Az gelişmiş ülkeler ise dışardan daha çok işlenmiş sanayi ürünleri alıp, dışarıya tarım ürünleri veya ham maddeler satarlar. TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARET Türkiye’de, Cumhuriyetin ilk yıllarında çok az olan dış ticaret hacmi, artan nüfus ve canlanan ekonomiye bağlı olarak artış göstermiştir. 1980'li yıllara kadar Tü... Devamı

ÜNLÜ COĞRAFYACILAR ESERLERİ VE KATKILARI, ÜNLÜ COĞRAFYACILAR, ES

2008-10-05 00:26:00

PİRİ REİSkısaca hayatı :1470 - 1554 yılları arasında yaşamıştır. Büyük Türk Amirali Piri Reis devrinin en ünlü Türk kartoğrafıdır. Dünya haritasını hazırlayan ilk Türk ünvanına sahiptir. Bu haritanın sadece Amerika'yı gösteren paftası günümüze ulaşmıştır.Detaylı bilgi için tıklayınız: http://tr.wikipedia.org/wiki/Piri_reisTALESkısaca hayatı :MÖ. 636 - 546 yılları arasında yaşamıştır. Ege kıyısında bulunan Milet'te doğmuştur. Daha çok matematik alanında çalışma yapmıştır.TALESİN eseri :Coğrafi görüş olarak dünyanın şeki hakkında bir teori ortaya atmıştır. Tales'e göre dünya okyanuslar üzerinde yüzen bir diske benzer ve de yuvarlaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız:    http://tr.wikipedia.org/wiki/Tales           EVLİYA ÇELEBİ kısaca hayatı: 1611 - 1682 yılları arasında yaşamış ünlü bir seyyahtır. 17. yüzyılın en büyük Türk gezginidir. Gezdiği yerlerin beşeri ve fiziki coğrafya özelliklerini tasvir ederek eserinde toplamış ve bu eser günümüz coğrafyacılar tarafından benimsenen önemli bir kaynaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız: http://tr.wikipedia.org/wiki/Evliya_%C3%A7elebiARİSTO kısaca hayatı :MÖ. 384 - 322 yılları arasında yaşamıştır. Sisamlı ya da Makedonyalı olduğu sanılmaktadır. Büyük İskendere hocalık, Eflatun'a ise öğrencilik yapmıştır. Başta matematik ve felsefe olmak üzere çağının bütün ilimleriyle uğraşmıştır.Dünyanın yuvarlak olduğu görüşünü rasyonel olarak ortaya koyan ilk bilim adamıdır. Bu yargıya ay tutulması sırasında dünyanın ay üzerine düşen gölgesinin dairesel olduğu varsayımından hareketle ancak yuvarlak bir cismin gölgesinin yuvarlak olabileceği varsayımından dünyanın biç... Devamı

GÜNEŞ SİSTEMİ ,DÜNYANIN ŞEKLİ VE SONUÇLARI,ÖZEL PARALELLER

2008-10-05 00:25:00

GÜNEŞ SİSTEMİ ,DÜNYANIN ŞEKLİ VE SONUÇLARI,ÖZEL PARALELLER            Dünyamız Samanyolu Galaksisi'ndeki yıldız sistemlerinden güneş sisteminde yer alır. DÜNYAMIZ ve EVREN Evren: İçinde milyarlarca gökcisminin bulundu-ğu sonsuzluk ve onun içindeki varlıklar bütünü-dür. Evren içerisindeki cisimlerin başlıcaları şunlardır. Yıldız: Sahip oldukları enerji ile çevresine ısı ve ışık veren gök cisimleridir. Güneş bir yıldızdır. Gezegen: Bağlı olduğu yıldız ve kendi ekseni etrafında dönen, ısı ve ışık saçmayıp bağlı olduğu yıldızdan aldıkları ışıkları yansıtan gök cisimleridir. Dünya, Merkür. Uydu: Gezegenlerden küçük onların çevresinde dönen gökcisimleridir. Ay. Nebula: Evrendeki kızgın gaz ve toz bulutlarıdır. Andromeda. Meteor: Atmosfere girince ateş külçesi duru-muna dönüşen Evrendeki başıboş dolaşan kayaçlardır. Galaksi: Birden fazla yıldız sisteminin oluştur-duğu büyük sistemlerdir. Güneş sisteminin yer aldığı Samanyolu Galaksisi. Yıldız Sistemi: Bir yıldız ve onun çekim gücünün etkisi altındaki gezegenler ve diğer gökci-simlerinden oluşan sistemlerdir. Güneş sistemi. Güneş Sistemi: Güneş’in çekim gücü etki-sindeki 9 gezegen, uyduları ve diğer gökcisim-lerinin oluşturduğu bir sistemdir. Güneş sisteminde yer alan gezegenlerin uzaklık ve büyüklük sıralanışı şöyledir.                                       DÜNYA' NIN ŞEKLİ VE BOYUTLARI   Dünya' nın şekli tam bir küre olmayıp kutuplar-dan biraz basık, Ekvator bölgesinde ise... Devamı

DÜNYANIN GÜNLÜK HAREKETİ VE HIZLARI, GÜNLÜK, HAREKET, VE, HIZ, D

2008-10-05 00:23:00

DÜNYA’NIN HAREKETLERİ  Dünya’nın Kendi Ekseni Etrafında Dönmesi (Günlük Hareket) Dünya kendi ekseni etrafındaki dönüşünü, batıdan doğuya doğru 24 saatte tamamlar. Buna 1 gün denir. Dünya, kendi ekseni etrafında atmosfer ile birlikte döndüğü için bu dönüş hissedilmez. Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki hızı en fazla Ekvator üzerindedir. Bu hız saatte 1670 km.dir.                                                                                                        Dünya’nın Kendi Ekseni Etrafındaki Dönüşünün Sonuçları: Gece ve gündüz birbirini takip eder. Güneş ışınlarının günlük geliş açıları değişir. Günlük sıcaklık farkları meydana gelir. Bunun sonucunda; – Fiziksel çözülme oluşur. – Günlük basınç farkları oluşur. – Meltem rüzgârları oluşur. Merkez kaç kuvveti meydana gelir. Bunun sonucunda; – Sürekli rüzgârların (Alize, Batı, Kutup) yönlerinde sapmalar meydana gelir. – Okyanus akıntıları (Gulf - stream, Labrador, vs.) halkalar oluşturur ve yönlerinde sapmalar olur. Yerel saat farkları meydana gelir. Cisimlerin gün içindeki gölge uzunlukları değişir. Güneş doğuda erken doğar, batar ve batıda geç doğar, batar. Dinamik basınç kuşakları meyd... Devamı

DÜNYANIN YILLIK HAREKETİ ,EKSEN EĞİKLİĞİ VE SONUÇLARI, DÜnyanin

2008-10-05 00:22:00

DÜNYANIN GÜNEŞ ETRAFINDA YILLIK HAREKETİ VE SONUÇLARI EKSEN EĞİKLİĞİ 1.        Dünya, kendi ekseni etrafındaki günlük dönüşünü sürdürürken, bir yandan da Güneş’in çevresinde dolanır. Dünya, Güneş etrafındaki dönüşünü elips şeklindeki bir yörünge üzerinde 365 gün 6 saatte tamamlar. Buna 1 yıl denir. Dünya, 939 milyon km lik yörüngesi üzerinde saatte 108 bin km. hızla hareket eder.,                                                        ELİPS BİÇİMİNDEKİ YÖRÜNGENİN SONUÇLARI Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığı sabit değildir. Bazen yaklaşırken, bazen uzaklaşır. Bunun nedeni, Dünya yörüngesinin elips şeklinde olmasıdır. Dünya’nın Güneş’e en yakın olduğu 3 Ocak tarihine Perihel (Günberi) denir. Dünya’nın Güneş’ten en uzak olduğu 4 Temmuz tarihine ise Afel (Günöte) denir.  *NOT:Dünya’nın Güneş’e yaklaşıp uzaklaşması, Dünya üzerindeki sıcaklık dağılışını belirgin olarak etkilemez. Sıcaklık dağılışını etkileyen temel etken güneş ışınlarının geliş açısıdır.*                      Dünya’nın hızı sabit değildir. Hız, günberi tarihinde artarken, günöte tarihinde azalır. Bunun sonucunda; – Mevsim süreleri farklıdır. – Eylül ekinoksu iki günlük gecikmeyle gerçekleşir. – Şubat ayı iki gün kısa sürer.  ... Devamı

12345678910...34