Sponsorlu Bağlantılar


Kategorilerim

Sevdiğim Fotoğraflar

Gitmek İstediğim Yerler

Benim Tarzım

Okumak İstediklerim

İzlediklerim

Gezdiğim Yerler

Evim İçin

Eğitim

Diğer İçeriklerim (236)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (3)

ÖSS SINAVINA HAZIRLIK VE COĞRAFYA DERSİ, ÖSS SINAVINA HAZIRLIK,

2008-10-05 00:44:00

ÖSS SINAVI VE COĞRAFYA'YA NASIL ÇALIŞMALIYIZ...

 

 Nasıl çalışmalıyız Nasıl çalışmalıyız bu soru özellikle dershanede çalıştığım yıllarda bana en çok sorulan sorulardan biriydi. bu soruya verilebilecek bir çok cevap vardır. Burada öncelikle olarak ÖSS'ye nasıl çalışmalıyız , sonrada coğrafya dersini nasıl çalışmalıyız konularına bir çözüm sunmaya çalışacağım. Tabi ki şu unutulmasın öğrencilerin hepsinin farklı bir bireydir,hepsinin aile yapısı ve algılama düzeyleri birbirinden farklıdır. Bazı öğretmen arkadaşlar öğrencilere tavsiyede bulunurken şu sayıda soru çözersen başarılı olursun diyorlar bu da bir çözümdür, bence çözülen soru sayısından daha önemlisi anlayarak , bilerek ve öğrenerek soru çözmektir.

                                      

 

    2000 ÖSS                         2001 ÖSS                          2002 ÖSS                          2003 ÖSS

   2004 ÖSS                         2005 ÖSS                          2006 ÖSS                          2007 ÖSS

                ÖSS'YE NASIL ÇALIŞMALIYIZ 

     Unutmayın " her şeyin başlangıcı küçüktür" başlamak bir işi yapmanın en önemli aşamasıdır. Başlama inancınız sizin çalışma potansiyelinizi belirler. İşlerinde başarılı olan insanlar öncelikli olarak kendilerini fiziken ve bedenen başarıya inandırırlar. Öncelikle olarak ben bu sınavı başaracağım diye kendinizi inandırmanız gerekir.

     Öğrenme keyifli bir iştir. Öğrendikleriniz sizi ne kadar sevindirirse bilgiyi öğrenmekte o kadar başarılı olursunuz. Sınavlar sonrasında aynı sınava giren öğrenciler hep şu konuşmaları yapar ;   bir grup öğrenci çok kolay bir sınavdı derken diğer öğrenciler ise çok zor bir sınavdı demekte. burada yapılan yorumlarda en büyük hata şudur sorular aynı ancak öğrencilerin çalışma düzeyleri birbirine farklıdır.

     Sınıfta: Derse gelmeden önce o gün işlenecek konu hakkında bir hazırlık yapmalıyız . Bu hazırlık konuya  bir kez göz atmak şeklinde de olabilir yada sadece konunun adını öğrenmek şeklinde olabilir. Bu aşamadan sonra neler yapmak gerekir öncelikli olarak okullarda olsun dershaneler  de olsun öğretmenleri can kulağı ile dinlemeliyiz. Unutmayın ders öncelikli olarak sınıfta öğrenilir. Ders anlatımı sırasında anında öğretmenlerimize sormalıyız , soracağımız soru çok basit olsa bile sınıftaki diğer öğrenciler ne der demeden sor

                           malıyız. Bazen anlamsız bir soru bir soru konunun anlaşılmasına yol açar.

     Evde : Dersten sonra eve gelince en kısa zamanda o gün işlenen konularla ilgili bir tekrar yapmalıyız . Bu tekrar konu tekrarı ya da soru çözümü şeklinde olabilir. Yapılan  araştırmalara göre insan 20 dakika içinde öğrendiklerinin yarısına yakın bir bölümü unutmakta, bir saat içinde ise öğrendiklerinin ancak %30'sunu koruyabilmektedir. Öğrenilen bilgiyi hafızada en yüksek düzeyde tutmak için ilk tekrar 20 - 40 dakikalık bir öğrenme seansının sonunda yapılmalı ve 10 dakika sürmelidir. ikinci tekrar ise 24 saat içinde yapılmalıdır.

                                                 

     Çalışma programı yaparken nelere dikkat edilmelidir ?

     Gerek çalışma programı yaparken gerekse de tekrar programı yaparken arka arkaya gelecek derlerin mümkün olduğu kadar birbirinden farklı olmasında fayda vardır. Yapılacak olan çalışma programı sizin için gerekli bazı etkinlikleri yapmanıza engel olmamalıdır. Ders çalışma sırasında kafanız başka şeylerle meşgul olmaması için esnek bir program yapılmalı . Sevdiğiniz futbol takımının maçını izleyebilme  yada sevdiğiniz sanatçının konserini de izleyebilmelisiniz. Unutmayın yaşam devam ediyor siz de bir insansınız ve ders çalışma dışında yapmanız gereken şeylerde var. HAYAT TAMAMEN ÖSS DEĞİLDİR.

      

                                                

 GEREKLİ TAVSİYELER

   1. Düzenli tekrarlar yapmak bilgiyi hafızada bilgiyi tazeler

   2.İnsan öğrendiğini hızla unutur 

   3. Problem çözülürken sonuca ulaşana kadar ara verilmemesi gerekir

   4. Zor olan ÖSS sınavı değil zor olan sizin kafanızdaki ÖSS imajı

   5.Ders  çalışırken aynen okullarda olduğu gibi 40dk ders çalışıp ara verilmelidir

      ÖSS sınavı için Coğrafya dersinde ne yapmalıyız

     ÖSS'de 2006 yılından itibaren aynen eski iki basamaklı sınav sisteminde olduğu gibi bilgi ağırlıklı sorulara ağırlık verilecek. Grafik,şekil ve haritalı sorular her zaman olduğu gibi karşımıza gelecek. Şimdi soruların nasıl geleceğini biliyoruz o zaman ne yapmalıyız. Öncelikli olarak şu noktanın altını çizmek gerekir, coğrafya soruları önceki yıllarda çıkmış olan ÖSS sorularının bir benzeridir. Bu nedenle eski sınavlarda çıkan sorular her zaman elimizin altında olmalıdır.

     Coğrafya soruları aynen bir zincirin halkaları gibi birbirlerine bağlıdır aralarında birinin zayıf olması öğrenmeyi güçleştirir. Bu nedenle bir konu iyice anlaşılmadan diğerine geçmemelidir. Coğrafya konuları işlenirken veya testlerde soru çözümü yapılmakta iken atlas ve duvar haritaları mutlaka yanımızda olmalıdır. 

     ÖSS'de ağırlıklı olarak sorular Türkiye coğrafyasına değindiriliyor. Bu nedenle ülkemizdeki illerin yerleri ve fiziki özellikleri , bölümlerin yerleri ve fiziki özellikleri iyi bilinmelidir. Ülkemizde bu yerlerin özelliklerini öğrenmek için arkadaşlarımızla basit oyunlar oynayabiliriz. Örneğin Türkiye Fiziki Haritası üzerinde şehir bulmaca gibi basit oyunlar oynanmalıdır.   

Coğrafya konularının dağılımı

KONULAR 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Yeryuvarlağı ve Evren  3 3 2 2 2 2  
Harita Bilgisi - - 1 1 1 1  
İklim Bilgisi ve Bitki Örtüsü 4 4 3 3 3 2  
İç ve Dış Kuvvetler 2 3 2 2 1 3  
Nüfus ve Yerleşme 2 2 2 3 2 3  
Türkiye'nin Coğrafi Özellikleri ve Bölgeler 1 1 2 - - -  
Türkiye'nin Ekonomik Coğrafyası 1 3 1 4 5 3  
Genel Ekonomik Coğrafya 2 - 2 1 1 2  
Ülkeler Coğrafyası - - 1 - 1 -  
TOPLAM 15 16 16 16 16 16

 

               COĞRAFYA DERSİNİN İÇERİĞİ

Coğrafyanın
araştırma ve inceleme konusu yeryüzünde görülen olayların karşılıklı sebep sonuç ilişkileridir. Örneğin dünyanın şekli ve hareketleri, harita bilgisi, iklim ve doğal bitki örtüsü, yer şekillerinin oluşum ve etkileri, nüfus ve yerleşme, ekonomik coğrafya ve Türkiye coğrafyası, doğal ve beşeri olayların tanınması ve bunların insanlar üzerindeki etkilerini araştırır.

COĞRAFYA DERSİNE AİT SORULARIN ÖZELLİKLERİ

Coğrafya soruları;
genel ve beşeri coğrafya bilgilerinin ölçülmesi ve yorumlanması, sebep sonuç ilişkilerinin kurulması, olayların Türkiye ve dünya üzerindeki dağılışı, ülke ve bölge ekonomisine etkilerinin ölçülmesi gibi konu ve kavramları içermektedir. Coğrafya soruları çözülürken; bazı soruların cevabı soru metinlerinin içerisinde gizlidir, bu husus dikkate alınmalı ve soru kökleri dikkate alınmalıdır. Her soru içerisinde coğrafyanın bir konusunda kullanılabilecek temel bir bilgi içeriği olabileceği düşünülerek bu bilgiler not alınmalıdır. Özellikle tablo ve grafikli sorularda öğrenciden şekli veya istatistîki bilgileri sadece yorumlaması istenir ve soru köklerindeki olumlu-olumsuz ifadelere dikkat edilmelidir.

                                                               

Genel olarak
coğrafya sorularında 5 soru her öğrencinin yapabileceği, 5 soru orta düzeyde öğrencinin yapabileceği, 3 soru iyi öğrencilerin yapabileceği, 3 soru ise çok iyi öğrencilerin yapabileceği sorulardan oluşmaktadır. Bundan dolayı 13 - 14 soru genel olarak yapılmalıdır. Tablo ve grafikli sorularda verilen bilgilere dikkat edilmeli ve seçeneklerle ilgisi kurulmalıdır. Örneğin tablo veya grafikte oran verilmişse seçeneklerde buna dikkat etmeliyiz. Çünkü oran ile miktar ayrı ayrı şeylerdir. Üretim ile verim de aynı şeyi ifade etmez. Bundan dolayı tablo ve grafiklerde verim, oran, miktar, nüfus artışı ve nüfus miktarı gibi kavramlara dikkat edilmelidir.

COĞRAFYA DERSİNE ÇALIŞMA
A) Derste

Her derste olduğu
gibi bu dersin daha iyi anlaşılması için mümkünse farklı kaynaklardan o günkü konu ile ilgili ön hazırlık yapılarak gelinmelidir. Coğrafya dersi ayrıntı içeren ve bölümleri arasında konu bütünlüğü olan bir ders olduğu için dersin her boyutunda aktif bir dinleyici olmak gerekir. Asıl olan atlaslarda ve duvar haritalarında bulunabilen yer adlarını çeşitli istatistiki bilgileri ezberlemek değil, coğrafi olayların sebeplerini açıklamaya ve bu sebeplerden sonuçlar çıkarmaya yönelmektir

B) Bireysel Çalışmalarda

Bireysel çalışmalarda
derste anlatılan konular belli dönemlerde tekrar edilmeli ve testler çözülmeli, yanlış cevaplandırılan ve boş bırakılan sorulara ait konulara geri dönülmelidir.

Okuma, anlama ve yorumlama hızını arttırmaya yönelik çalışmalara ağırlık verilmelidir.

                                                

Kavram,
yargı ve düşünce düzeyinde bireysel gelişimi sağlayacak çalışmalar yapılmalı, test kapsamları gözden geçirilmelidir. Çözülen soru sayısından ziyade soru içeriklerine dikkat edilmeli, konunun tüm özelliklerini kavratıcı niteliklere sahip sorulara ağırlık verilmelidir.

Coğrafya dersinde genel soyut kavramlar az, somut kavramlar daha çoktur. Ders çalışırken günlük yaşamdan ve hayatın içinden örnekler seçmeliyiz. Bu öğrenmemizi kolaylaştıracaktır. Sadece konuyu dinleyip ya da okuyup anlaşıldığına karar vermemiz doğru değildir. Konuyu anlamış olmamız için konu ile ilgili soruların doğru yapılıp yapılmadığına bakmak zorundayız.

Coğrafyada temel prensip
doğal ve beşeri olayların dünya genelinde ve Türkiye’deki dağılışıdır. Bunun için sınavdan önce dünya ve Türkiye haritaları iyi incelenmeli önemli doğal ve beşeri olayların yeri bilinmelidir. Örneğin en kurak yerlerin dağılışı, çöllerin dağılışı, en çok yağış alan yerler, ormanların dağılışı, sıcak iklimlerdeki ülkeler, kutuplara yakın ülkeler, doğu ve batı yönündeki geniş ülkeler, eğimli ve engebeli ülkeler, ovalar ve platoların bulunduğu ülkeler…

DERSİN PUAN TÜRLERİNE GÖRE ÖNEMİ:
                                               
A) Sözel Puan Türünde Hazırlananlar İçin:
Sözel puan türünde
hazırlanan öğrencilerimiz için bu ders, sözelin sayısal dersi olarak algılanır. Bu derste başarılı olabilmek için tarih ve felsefe dersleri gibi değerlendirmemek gerekir. Sadece bilgi ile hareket edildiğinde başarıya ulaşılamaz. Özellikle yorum, grafik okuma ve sayısal özelliklerde bilinmelidir. Sözel puan türünde tercih yapan her öğrenci için soru kaçırılmaması gereken ama en fazla düşündüğümüz zaman kaybedilen bölümdür. Çıkmış olan bütün ÖYS ve ÖSS soruları tekrar tekrar çözülmelidir. Çünkü çıkmış sorular değiştirilerek yeniden sorulmaktadır.

B) Sayısal Puan Türünde Hazırlananlar İçin:
Sayısal puan türünde diğer sözel dersler gibi aynı oranda getirisi olan bir derstir. Sınavda zaman ayrıldığı takdirde bu gruptan özellikle şekil ve grafik okuma ve yorumlama ile ilgili sorulardan net çıkarılabilmektedir. Geçmiş yıllarda çıkmış olan ÖSS sorularına bile bakıldığı takdirde o soruların öğretici özelliklerinden yararlanılacaktır.

C) Eşit Ağırlıklı Puan Türünde Hazırlananlar İçin:
Eşit-Ağırlık puan türünde hazırlananlar için diğer sosyal dersler ( tarih-felsefe ) kadar getirisi olan bir derstir. Eşit-Ağırlık gruplarında hazırlanan öğrencilerimizin fen derslerinde temelleri iyi olmadığı için özellikle sosyal alan dersleri daha kolay net çıkarabilecekleri derslerdir. Bir sözelci kadar olmazsa bile, matematik, geometri, Türkçe derslerinden sonra ağırlıklı olarak çalışabilecekleri bir derstir.

D) Dil Puan Türünde Hazırlananlar İçin:
Bu alandan hazırlanan öğrenciler diğer sözel derslere verdikleri öneminin aynısını coğrafya dersine de vermelidir. Özellikle dil puanının katsayılarının düşük oluşu sözel dersleri daha önemli hale getirmektedir.

 

Konu ile ilgili bilgiler alıntıdır...

Resimler kaynak : www.hayatimizsinav.net  Özellikle sınav stresi üzerine çok güzel ve faydalı paylaşımların olduğu bir site ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.

 www.istanbulegitim.com ve www.cografyadersi.com  paylaşım için tşk ediyoruz...

0
0
0
Yorum Yaz