Sponsorlu Bağlantılar


Kategorilerim

Sevdiğim Fotoğraflar

Gitmek İstediğim Yerler

Benim Tarzım

Okumak İstediklerim

İzlediklerim

Gezdiğim Yerler

Evim İçin

Eğitim

Diğer İçeriklerim (236)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (3)

GÜNEŞ SİSTEMİ , DÜNYANIN ŞEKLİ VE SONUÇLARI , ÖZEL PARALELLER, E

2008-10-04 20:19:00

    GÜNEŞ SİSTEMİ ,DÜNYANIN ŞEKLİ VE SONUÇLARI,ÖZEL PARALELLER

 

        

Dünyamız Samanyolu Galaksisi'ndeki yıldız sistemlerinden güneş

sisteminde yer alır.

DÜNYAMIZ ve EVREN

Evren: İçinde milyarlarca gökcisminin bulundu-ğu sonsuzluk ve onun içindeki varlıklar bütünü-dür. Evren içerisindeki cisimlerin başlıcaları şunlardır.

Yıldız: Sahip oldukları enerji ile çevresine ısı ve ışık veren gök cisimleridir. Güneş bir yıldızdır.

Gezegen: Bağlı olduğu yıldız ve kendi ekseni etrafında dönen, ısı ve ışık saçmayıp bağlı olduğu yıldızdan aldıkları ışıkları yansıtan gök cisimleridir. Dünya, Merkür.

Uydu: Gezegenlerden küçük onların çevresinde dönen gökcisimleridir. Ay.

Nebula: Evrendeki kızgın gaz ve toz bulutlarıdır. Andromeda.

Meteor: Atmosfere girince ateş külçesi duru-muna dönüşen Evrendeki başıboş dolaşan kayaçlardır.

Galaksi: Birden fazla yıldız sisteminin oluştur-duğu büyük sistemlerdir. Güneş sisteminin yer aldığı Samanyolu Galaksisi.

Yıldız Sistemi: Bir yıldız ve onun çekim gücünün etkisi altındaki gezegenler ve diğer gökci-simlerinden oluşan sistemlerdir. Güneş sistemi.

Güneş Sistemi: Güneş’in çekim gücü etki-sindeki 9 gezegen, uyduları ve diğer gökcisim-lerinin oluşturduğu bir sistemdir. Güneş sisteminde yer alan gezegenlerin uzaklık ve büyüklük sıralanışı şöyledir.

                                      

DÜNYA' NIN ŞEKLİ VE BOYUTLARI

 

Dünya' nın şekli tam bir küre olmayıp kutuplar-dan biraz basık, Ekvator bölgesinde ise daha şişkin küreye yakın bir şekildir. Dünya’ nın bu özel şekline GEOİD denir.

Dünya ile ilgili tespit edilmiş başlıca boyut bilgileri şunlardır:

 

Ekvator çevresi 40.076 km

Kutuplar çevresi 40.009 km

Ekvator yarı çapı 6.377 km

Kutup yarıçapı 6.356 km

Basıklık oranı 1/297

Yüzölçümü 510 milyon km2

Hacmi 1.083.320.000 km3

                               

 Özel Paraleller:

 

Bazı paralellerin yerleri, güneş ışınlarının yere değme açısına bağlı

olarak doğa tarafından belirlenmiştir.

Bunlar :

Ekvator

Dönenceler

Kutup Daireleri

Kutup Noktaları

                                                       

                                                               

EKVATORUN ÖZELLİKLERİ:                                   

 

 

Dönencelerin Özellikleri

 

 

Kutup Noktalarının Özellikleri

 

 

Kutup Dairelerinin Özellikleri

 

 

Dünyanın  Geoid Şekline Bağlı Sonuçlar:

 

                             

 

DÜNYA' NIN ŞEKLİNİN  SONUÇLARI

 

 Konu ile ilgili ayrıntılı notlar ve çözümlü soruları aşağıdaki linkte bulabilirsiniz...

Yazı Kaynak: www.geograpy.blogcu.com

                           http://www.dosya.cc/dunyaseklilise1.pdf.html
                          http://www.cografyasaati.com/docs/3bolum.pdf

0
0
0
Yorum Yaz