Sponsorlu Bağlantılar


Kategorilerim

Sevdiğim Fotoğraflar

Gitmek İstediğim Yerler

Benim Tarzım

Okumak İstediklerim

İzlediklerim

Gezdiğim Yerler

Evim İçin

Eğitim

Diğer İçeriklerim (236)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (3)

DÜNYA’NIN HAREKETLERİ VE DÜNYANIN HIZI Konu Anlatımı

2012-11-01 21:16:00

DÜNYA’NIN HAREKETLERİ VE DÜNYANIN HIZI (COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIM)   DÜNYA’NIN HAREKETLERİ    Dünya’nın Kendi Ekseni Etrafında Dönmesi (Günlük Hareket)   Dünya kendi ekseni etrafındaki dönüşünü, batıdan doğuya doğru 24 saatte tamamlar. Buna 1 gün denir.   Dünya, kendi ekseni etrafında atmosfer ile birlikte döndüğü için bu dönüş hissedilmez. Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki hızı en fazla Ekvator üzerindedir. Bu hız saatte 1670 km.dir.     Dünya’nın Kendi Ekseni Etrafındaki Dönüşünün Sonuçları:   Gece ve gündüz birbirini takip eder.   Güneş ışınlarının günlük geliş açıları değişir.     Günlük sıcaklık farkları meydana gelir.   Bunun sonucunda;   – Fiziksel çözülme oluşur.   – Günlük basınç farkları oluşur.   – Meltem rüzgârları oluşur.     Merkez kaç kuvveti meydana gelir.   Bunun sonucunda;   – Sürekli rüzgârların (Alize, Batı, Kutup) yönlerinde sapmalar meydana gelir.   – Okyanus akıntıları (Gulf - stream, Labrador, vs.) halkalar oluşturur ve yönlerinde sapmalar olur.   Yerel saat farkları meydana gelir.   Cisimlerin gün içindeki gölge uzunlukları değişir.   Güneş doğuda erken doğar, batar ve batıda geç doğar, batar.   Dinamik basınç kuşakları meydana gelir.     DÜNYANIN  HIZI :   Dünyanın uzayda  birden çok hareketi vardır.Biz bunlardan... Devamı

DÜNYA’NIN EKSEN EĞİKLİĞİ - EKSEN EĞİKLİNİN SONUÇLARI

2012-11-01 21:14:00

DÜNYA’NIN EKSEN EĞİKLİĞİ VE EKSEN EĞİKLİNİN SONUÇLARI (COĞRAFYA KONU ANLATIM)   Dünya’nın elips şeklindeki yörüngesinden geçen düzleme Ekliptik (yörünge) düzlemi, Ekvator’dan geçen düzleme ise Ekvator düzlemi denir.   Bu iki düzlem birbiriyle çakışmaz. Çünkü, Dünya’nın ekseni ekliptik düzleme tam dik değildir. Başka bir ifadeyle, Dünya ekseni ile ekliptik düzlemi arasında 66° 33', Ekvator düzlemi ile ekliptik düzlemi arasında 23° 27' lık bir açı vardır.   Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketinin sonuçlarında sayılanların asıl nedeni, Dünya’nın ekseninin eğik olmasıdır. Buradan, “Dünya’nın Güneş çevresinde dönüşünün sonuçları, eksen eğikliği ile birlikte ortaya çıkar” sonucunu çıkarabiliriz.     Dünya ekseninin 23°27' eğik oluşunun sonuçları şunlardır:   Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısı yıl boyunca değişir.   Güneş’in doğuş ve batış saatleri ile yerleri değişir.   Aydınlanma çemberinin sınırı mevsimlere göre değişir.   Mevsimlerin oluşumuna neden olur.   21 Aralık’ta Güney Yarım Küre’nin, 21 Haziran’da ise, Kuzey Yarım Küre’nin Güneş’e daha dönük olmasına neden olur.   Gece ile gündüz süreleri arasındaki farkın, Ekvator’dan kutuplara gidildikçe artmasına neden olur.   Yıl içinde cisimlerin gölge uzunlukları değişir.   Dönencelerin ve kutup dairelerinin sınırlarını belirleyerek, matematik iklim kuşaklarının oluşumuna neden olur. &n... Devamı

COĞRAFİ KONUM, ÖZEL KONUM, MATEMATİK KONUM

2012-11-01 21:13:00

COĞRAFİ KONUM, ÖZEL KONUM, MATEMATİK KONUM (COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIM)   COĞRAFİ KONUM   Herhangi bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu alana coğrafi konum denir.   ÖZEL KONUM   Herhangi bir yeri diğer yerlerden ayıran, sahip olduğu kendine has özelliklerin tümüne özel konum denir. Özel konum, insanları, çevreyi, ülkelerin ekonomik ve politik durumunu çok yönlü etkiler. Dünya üzerinde, özel konum etkisine şu örnekler verilebilir:   Norveç, Japonya, İngiltere, İzlanda gibi deniz ve okyanuslara komşu ülkeler balıkçılıkta ileri gitmişlerdir.   Kuzeybatı Avrupa kıyıları, yüksek enlemlerde bulunmasına rağmen, Gulf - Stream sıcak su akıntısının etkisiyle ılıman bir iklime sahip olmuştur.   Orta Asya ve Orta Avrupa denizlere uzak olduğu için karasal bir iklime sahip olmuştur.   Kanarya, Havai, Kıbrıs, vb. adalar, deniz ve hava yollarının gelişmesiyle ikmal ve uğrak yeri haline gelmişlerdir. Buna bağlı olarak bu adaların önemi artmıştır.   Türkiye’nin Özel Konumu ve Sonuçları   Türkiye, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı yerde bulunur.   Farklı kültürlerin kurulduğu, Dünya’nın en(bilgi yelpazesi.net) eski kültür hazinelerine sahiptir.   Dünya’da en fazla petrol çıkaran ülkelere komşudur.   Üç tarafı denizlerle çevrilidir ve yeryüzü şekilleri çeşitlidir.   Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahiptir.   Türkiye’nin ortalama yükseltisi fazladır. (Yaklaşık 1132 m)   Yükselti batıdan doğuya doğru gidildik&... Devamı

BASINÇ - TÜRKİYE’DE BASINCIN DAĞILIŞI

2012-11-01 21:12:00

BASINÇ, TÜRKİYE’DE BASINCIN DAĞILIŞI (COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIM)   Atmosferdeki gazların temas ettikleri yüzeylere uyguladığı kuvvete hava basıncı denmektedir. Hava sıcaklığına bağlı olarak yoğunluktaki artma ve azalmalar sebebiyle basınçta değişiklikler görülür. Bunun yanı sıra hava basıncı, mevsimler, yükseklik, yerçekimi, cephe ve basınç sistemlerine bağlı olarak değişmektedir.   Türkiye de basıncın yükseltiye dayalı olarak 776-1026 mb arasında değiştiğini söyleyebiliriz. Meteorolojik çalışmalarda yükselti faktörünü elemine etmek için istasyon basıncı hesaplamayla deniz seviyesine indirilmektedir.   Devamı

Fotografium Nikon D3200 Profesyonel Fotoğraf Makinesi Hediye +

2012-06-22 22:19:59

Fotografium Nikon D3200 Profesyonel Fotoğraf Makinesi Hediye Ediyor. Siz de katılın Nikon D3200, Lowepro Çanta (DSLR Video Fastpack 250 AW Sırt Çantası) ve Slik Tripod (Slik 500DX Tripod) kazanma şansı elde edin. http://goo.gl/ciXjD?ref=2593 adresini ziyaret ederek detaylı bilgi alabilirsiniz. Devamı

TOPRAK OLUŞUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

2011-08-15 08:38:00

TOPRAK OLUŞUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER    1.İklim: Toprak oluşumunda en etkili faktördür. Çünkü fiziksel ve kimyasal ayrışma olayları, bitkilerin yetişmesi, toprağın yıkanması, topraktaki organik maddelerin parçalanması, topraktaki organizma faaliyetleri iklime bağlıdır. Toprak oluşumunda etkili olan iklim elemanları sıcaklık ve yağıştır. Günlük sıcaklık farkları, yağışın az veya çok olması ufalanmayı ve ayrışmayı etkiler. Yağış toprakta yıkanmayı ve bitki örtüsünün yetişmesini sağlar. Yağışlı bölgelerde toprağın üst kısmındaki maddelerin alt katmanlara taşınması olayına yıkanma denir. Yağışları az olduğu yerlerde yıkanma azdır. Toprakta madensel tuzlar, kireç çoktur. Çöllerde toprak ince, iri, köşeli parçalardan oluşur.  Nemli ve sıcak bölgelerde ise toprak daha kalın, daha iyi yıkanmış ve daha ince malzemelerden oluşur ve ayrıca oksitlenerek kırmızı renk almıştır. Aşırı yağışlar humusu da yıkadığı için bu alanlarda topraklar humusça fakirdir. Kurak bölgelerde bitkiler cılız, tropikal çöl bölgeleri bitki örtüsünden mahrum oldukları için geçek anlamda toprak örtüsünden mahrumdur. Olan topraklarda humus bakımından fakirdir. Sıcaklık ise, topraktaki organik maddenin ayrışması ve kimyasal çözülme olaylarını etkiler.  Sıcaklık farkları fazla olan yerlerde fiziksel çözülme, yağışın çok olduğu yerlerde kimyasal çözülme fazladır.  Özelliklede sıcak nemli bölgeler toprak oluşumuna en uygun alanlardır. Soğuk bölgelerde toprağa dökülen bitki kalıntıları ayrışamamakta ve organik maddeler toprağın üstünü keçe gibi kaplamaktadır. Toprakta mineral kat ile organik birbirinden ayrılmaktadır. Rüzgârlar, kur... Devamı

DEPREM NEDİR DEPREMLE İLGİLİ TEKNİK BİLGİLER DEPREMDEN KORUNMA Y

2008-10-05 00:47:00

DEPREM NEDİR Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına "DEPREM" denir. Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır. Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yeryuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına "SİSMOLOJİ" denir.                         Resim :http://www.istanbul.edu.tr/yerkure/depharita1.gif   DEPREMLE İLGİLİ TEKNİK BİLGİLER Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi ya da yanardağların püskürme durumuna geçmesi nedeniyle oluşan sarsıntılardır. Depremlerin büyüklüklerine göre yer yüzeyinde verdiği hasar çok yüksek oranda can ve mal kaybına yol açmakta, sosyal hayatı ve ülkenin ekonomik durumunu felç etmektedir. Depremin olacağını önceden tespit eden cihazlar veya yöntemler henüz bulunamamıştır. Bu nedenle, depremle içi içe yaşayan ülkeler depremin yaratacağı olumsuz etkilere karşı hazırlıklı olmak zorundadır. Türkiye dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunmaktadır. Geçmişte yurdumuzda birçok yıkıcı depremler olduğu gibi, gelecekte de sık sık oluşacak depremlerle büyük can ve mal kaybına uğrayacağımız bir gerçektir. Deprem Bölgeleri Haritası'na göre, yurdumuzun %92'sinin deprem bölgeleri içerisinde olduğu, nüfusumuzun %95'inin deprem ... Devamı

12345678910...34